Jak sprawdzić swojego kontrahenta?

Współpraca z kontrahentem powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu, jednak aby mieć pewność, że mamy do czynienia z uczciwym partnerem, zanim podejmiemy współpracę warto prześledzić informacje na temat jego przedsiębiorstwa. Jak to zrobić w sposób szybki, sprawny i skuteczny? Dzięki Europejskiej Giełdzie Wierzytelności mogą Państwo zweryfikować swoich kontrahentów w bazie KRS. Raport zawiera szereg informacji pochodzących także z innych źródeł, takich jak: BIG InfoMonitor (informujący o tym, czy potencjalny kontrahent nie figuruje w rejestrze dłużników), Biura Informacji Kredytowej, Związku Banków Polskich oraz baz Giełd Wierzytelności.
Po przeprowadzeniu weryfikacji, otrzymujecie Państwo Raport KRS, który zawiera komplet aktualnych i historycznych informacji na temat podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego. Analiza wszystkich danych, zabezpiecza Państwa przed podjęciem nietrafnej decyzji, niosącej za sobą szereg konsekwencji.

Co zawiera raport KRS?

Raport KRS zawiera:
1. Dane identyfikacyjne

2. Dane KRS

 • Zarząd
 • Prokura
 • Rada Nadzorcza
 • Zmiany w umowie
 • Zmiany w kapitale

3. Dane finansowe

 • Sprawozdania
 • Rachunek wyników wersja kalkulacyjna i/lub porównawcza
 • Bilans
 • Rachunek przepływów
 • Wskaźniki finansowe

4. Powiązania

 • Powiązania osobowe
 • Aktualna sytuacja
 • Pełna historia zmian
 • Powiązania kapitałowe

5. Aktualna sytuacja

 • Pełna historia zmian

6. Analiza branżowa