Pieczęć prewencyjna

Home Pieczęć prewencyjna

Szybkim i tanim gwarantem regulowania wystawianych przez Państwa faktur w wyznaczanych terminach, a co za tym idzie poprawy płynności finansowej firmy, jest tzw. pieczęć prewencyjna. Stanowi ona doskonałą metodę oszczędzającą czas i pozwalającą uniknąć nieprzyjemnych dla obu stron nacisków skłaniających do uregulowania należności, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać przyjazne kontakty z klientami.

Treść pieczęci wyraźnie informuje o tym, że dane przedsiębiorstwo współpracuje z profesjonalną firmą zajmującą się odzyskiwaniem należności, i w przypadku nieuregulowania płatności w terminie, wszczęte może zostać postępowanie prowadzone przez Europejską Giełdę Wierzytelności. Pieczęcią prewencyjną można oznaczać faktury, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe i wszelkie inne dokumenty sprzedaży. Jej zastosowanie wywiera na kontrahentach psychologiczny nacisk pierwszeństwa płatności – dokumenty opatrzone pieczęcią prewencyjną z reguły opłacane są w pierwszej kolejności.

Perspektywa sprzedaży długów firmie, która specjalizuje się w windykacji należności, stanowi silną mobilizację do terminowego regulowania płatności. W wielu przypadkach zakup pieczęci jest jedynym i wystarczającym środkiem nakłaniającym kontrahentów do dokonania zapłaty. Windykacja należności przez specjalistyczną firmę zewnętrzną, jaką jest EGW, to ostateczność, której kontrahent wolałby uniknąć. Dodatkową korzyścią jest niski koszt tego rozwiązania.

Oferta pieczęci prewencyjnej skierowana jest zarówno do kontrahentów wystawiających faktury w formie tradycyjnej, jak i do tych posługujących się dokumentami w formie elektronicznej – możliwy jest zakup e-pieczęci (w różnych formatach), którą można umieszczać na pismach tworzonych na komputerze, oraz w formie zwykłej, przybijanej na już wydrukowanych dokumentach.