Czym jest Big InfoMonitor?

Europejska Giełda Wierzytelności Sp. z o.o. stale współpracuje z Biurem Informacji Gospodarczej S.A., które prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Jako jedyne Biuro Informacji Gospodarczej w Polsce umożliwia dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. BIG InfoMonitor to system wykorzystywany do wymiany informacji między sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. BIG InfoMonitor udostępnia wiarygodne informacje o wywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych. Zajmuje się także potwierdzaniem wiarygodności finansowej klientów oraz kontrahentów.

Raporty źródłem rzetelnej informacji

Wszelkie informacje o osobach bądź firmach przekazywane są w postaci raportów BIG. EGW Sp. z o.o. pośredniczy w przekazywaniu tych raportów. Składając stosowne zlecenie możecie Państwo otrzymać kompleksową informację na temat wiarygodności finansowej swojego kontrahenta.

Jakie raporty oferujemy?

Europejska Giełda Wierzytelności oferuje Państwu następujące warianty raportów z informacjami o wiarygodności finansowej Waszych kontrahentów:
Raporty z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor S.A.
Udostępnione dane zawierają informacje wyłącznie z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor S.A.
Raporty uzupełnione o dane z rejestrów bankowych.
Udostępnione dane zawierają informację aż z trzech źródeł: Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor S.A. oraz Biura Informacji Kredytowej